Základnými prvkami každej firemnej IT infraštruktúry sú stolné alebo prenosné počítače, kancelárske zariadenia ako tlačiarne, kopírky alebo skenery a kancelársky softvér. Či zamestnanec pracuje autonómne alebo pristupuje na informačné systémy spoločnosti, vždy je pre neho prvoradá funkčnosť a funkcionalita klientskeho zariadenia.

Obchodní zástupcovia spoločnosti Altrinia spolu s našou kvalifikovanou predpredajnou podporou Vám odporučia výrobky, ktoré efektívne pokryjú Vaše nároky na výkonnostné parametre a servisné pokrytie klientskych zariadení a to pri zohľadnení Vašich finančných možností.