Altrinia s. r. o. poskytuje služby v oblasti implementácii informačných technológii. Našim hlavným cieľom je poskytnúť zákazníkovi komplexné služby v oblasti dodávky hardvéru, softvéru, kompletných inštalácií technologickej infraštruktúry ako je virtualizácia, adresárové služby, poštové systémy, intranetové systémy a podobne. Poskytujeme poradenské služby, špecializované technické konzultácie a outsourcing.

Altrinia s. r. o je mladá spoločnosť postavená na skúsenom tíme odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti IT. Ľudia z našich technických, projektových a obchodných tímov pracovali na významných IT projektoch a to na strane dodávateľa aj odberateľa. Naša spoločnosť je preto prirodzene ústretová voči požiadavkám, ktoré sú na ňu kladené zo strany zákazníka.

Spoločne s našimi zodpovedne vybratými obchodnými partnermi sme schopní poskytovať služby a implementovať aj systémy, ktoré nie sú primárnou súčasťou nášho portfólia. Efektívna dodávateľská kooperácia nám umožňuje kvalitne zvládnuť každý projekt, nezávisle na jeho veľkosti, zložitosti alebo množstve použitých technológií.

Uvedomujeme si, že zákazník vyžaduje maximálne nasadenie dodávateľa nielen v etape implementácie informačných systémov, ale počas celého ich životného cyklu. Rozumieme, že o dôveru zákazníka musíme bojovať pri každej jednej dodávke, inštalácii, servisnom zásahu, projektovej porade alebo obchodnej ponuke. Sme pripravení si Vašu dôveru nielen získať a vybudovať, ale hlavne si ju udržať a upevňovať.